ΓΙΩΤΑ & ΑΝΔΡΕΑΣΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 
Participants:
Γιώτα - Ανδρέας
Completion Date:
12 - 07 - 2014
Credits:
Photography & Project by Angelos Karydas | Ankart.gr
 

2-1-

2-2-

2-3-

2-4-

2-5-

2-6-

2-7-

2-8-

2-9-

2-10-

2-11-

2-12-

2-13-

2-14-

2-15-

2-16-

2Photography & Project by Angelos Karydas | Ankart.gr